BNB Auto-Burn là gì?

BNB Auto-Burn là cơ chế đốt token BNB dựa vào động lực cung cầu của token này. Bên cạnh BNB Auto-Burn, Binance còn có phổ biến cơ chế giúp giảm nguồn cung của BNB khác như cơ chế…
Read More...